WBE De Oude Kogge

In 1978 was er bij de gemeente, die verantwoordelijk was voor het uitreiken van de jachtaktes, veel onduidelijkheid over wie waar mocht jagen. De burgemeester gaf aan dat de jagers het eerst maar netjes met elkaar moesten regelen, eerder zou hij geen akte meer afgeven. Dit was het ontstaan van jagersvereniging de "Koggejagers”. Later zou blijken dat landelijk het jagen beter georganiseerd diende te worden. Dit heeft ertoe geleid dat in 1985 de WildBeheerEenheid "De Westerkoggejagers” is opgericht. Een WBE heeft een landelijke erkenning en wordt er voor het verkrijgen van verschillende vergunningen of ontheffingen of machtigingen vereist dat dit via de/een WBE gebeurt. Nu 27 jaar later telt onze WBE bijna 90 leden en is ons werkterrein ca. 13.000 ha. groot.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.