Werkzaamheden

De jagers van WBE De Oude Kogge zetten zich in voor het wildbeheer in het werkgebied. Tevens geven ze uitvoering aan landelijk en provinciaal beleid op het gebied van schadebestrijding en populatiebeheer.

Het werkgebied van de Oude Kogge is rijk aan diverse wildsoorten. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is zij betrokken bij projecten om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn.

Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om zodoende permanent een goed beeld te krijgen van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren. 

De WBE staat in nauw contact en werkt in sommige gevallen samen met terreinbeherende organisaties en natuurverenigingen. De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.